• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

دستگاه چندکاره نساجی طاقه پهن کن و برش و رول جمع کن


  • پروژه شخصی
  • فتوشاپ، تری‌دی‌مکس، وی‌ری، مارموست تول‌بگ
  • مرداد 97
  • کارخانه نساجی